SUKIMA NO CHIKEI

_in-between

Mariko Asai

unnamed.jpg

Supported by Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

OPENING

Galleri Fjærstein / Galleriija Fiervágieđgi

Et sted i fjærsteinan

Somewhere by the sea

Manndalen / Olmmáivággi, Norge / Norway

Vernissage / Rahpanvernisáša

28. juni 2019 Kl. 18:00

June 28 2019, at 6pm

 

SUKIMA NO CHIKEI

_in-between

 

Mariko ASAI, Artist

ASAI works on mixed media installations.

Through her work, she focus on subtle, delicate phenomenon in life to perceive social structures. Trying to see movement in daily life, showing glimpses of ’the world’ we cannot grasp and ‘the other’s sight’ that we cannot see.

For Galleri Fjærstein she will show the installation ‘SUKIMA NO CHIKEI_in-between’. 
She is drawing something she sees at a glance.
She sees what she can see to show the world what one person can see. The layered lines free from meanings  will be knit and related  to the world to show the ‘SUKIMA’ - the space between the line.


 

                          THE FOUR STORIES OF A VALLEY


 

HISTORIEN OM DALEN

 

Jeg ser hull på fjellet 

på begge sider av meg

Hull for å gå dit

Mørke, ingenting er synlig

 

Sauene som ser på meg har sorte hull

Ingenting er synlig i mørket

 

Nå er den her

Den er på det andre stedet nå

 

Sauen er fjellet

Fjellet er på det andre stedet i neste øyeblikk

 

Den blå jakken er ved elva

Dalen er fylt med lyden av vann

 

K fortalte meg om min jakke i hennes tidligere drøm 

Jeg synker ned i elva, bare den blå jakken blir igjen i hennes hånd

 

Dalen fylt av vann

Jeg synker dypt ned i vannet her

Min blå jakke blir igjen ved elva i denne dalen

 

Sauen har dratt

Bare lyden er igjen

 

*

Jeg så sjøen fra himmelen

overflaten av sjøen var flat og skinnende

rolig, grå som steinspeilet.

 

J har lyseblå øyne 

Jeg så den samme gråfargen i bunnen av hennes øyne

 

Hun har sitt eget språk

men bruker det ikke daglig

Jeg lærte ordene som gjemmer seg her

Litt etter litt

 

Med å forbinde noe til ordet

Med å forbinde bevegelsen til ordet

 

Jeg følger stemmen hennes men lyden av meg er langt borte fra hennes lyd

 

Vi ser avstanden fra lyden til lyd

Lyd mellom lyd

 

Saueull er strikket for å lage “innimellom”

Å se sjøen gjennom det


 

Translated to Norwegian by Marita Isobel Solberg
 

谷の話

 

私の両側の山の、穴を見る。

あちらに向かう穴

暗く、何も見えないところ。

 

こちらをじっと見つめる羊の黒い穴

黒く、のぞいても何も見えない。

 

羊はいまここにいて

次にはもう別の場所にいる。

 

羊もまた山である。

 

山もまた、次には別の場所にいる。


 

ブルーの上着はこの川にある。

水の音の谷。

 

Kは以前、夢で見た私のブルーの上着の事を話してくれた。

私は川に沈み、

ブルーの上着は彼女の手に残った。

 

水の谷

私はここの水に沈み、

川にブルーの上着は残される。

 

羊はもういない。

音だけが残る。


 

*


 

上空から海を見た。

静な、石の鏡のように光る海

 

Jの薄いブルーの目をのぞくと

それと似た深いグレーがある。

 

独自の言葉を持つ彼女は

しかし、日常はその言葉をつかわない

 

彼女の中に潜む言葉を

少しずつ教わる

 

物を指差しながら

動作に言葉を添わせながら

 

私は同じ音を発する事が出来ない。

ずれて、違う音で伝わる

 

私たちは、音と音の距離を見つめる。

音と音の隙間。


 

羊毛は、隙間をつくる為に編まれる。

その間から、海を見る為に。
THE STORY OF THE VALLEY

 

I see the holes on the mountain both side of me.

Holes to go over there.

Dark, nothing can be seen.

 

The sheeps gazing me has black holes.

Nothing can be seen in the black.

 

Now it is here.

It is at the other place now.

 

The sheep is the mountain.

 

The mountain will be at the other place in next moment.

 

The blue jacket is by the river.

The valley filled with water sound.

 

K told me about my jacket in her dream before.

I sink into the river and only blue jacket was left in her hand.

 

The valley filled with water.

I sink deep into the water here.

My blue jacket remains by the river in this valley.

 

The sheep has left.

Only sounds is still here.

 

*

I saw the sea from the sky.

The surface of the sea was flat and shining.

Calm, gray like the mirror stone.

 

J has light blue eyes.

I saw same gray in the bottom of her eyes.

 

She has her own language but doesn’t use in her daily.

I learn the words lurks in her.

Little by little.

 

With connecting something to the word.

With connecting the movement to the word.

 

I follow her voice but,

Sound from me is far from her sound.

 

We see the distance from the sound to sound.

sound between sound

 

The sheep wool is knit to make ’in-between’.

To see the sea through it.

VÀKKI MUITALUS

 

Oainnán ráiggiid váriin mu goappatge bealde

Ráiggit man badjel beasat

Seavdnjat, ii middjage oidno

 

Sávzzat leat geahččamin munnje čáhppes ráiggiiguin

Ii middjage oidno seavdnadis.

 

Dál dá lea dáppe

Dál dat lea iežá báikkis

 

Sávzzat leat dá várri

 

Ja fáhkestaga lea várri fas iežá báikkis

 

Alit jáhkka lea johkagáttis

Johka šuvvá vákkis

 

K lea oaidnán mu jáhka niegustis.

Mon vuojun johkii ja dušše alit jáhkka báhcá su gihtii.

 

Čáhci deavdá vákki

Vuojun čiekŋalis čáhcái

Mu alit jáhkka báhcá johkagáddái vákkis

 

Sávzzat leat mannan.

Dušše jienat báhcán.

 

*

Oidnen meara almmis.

Ábi čáhcegiera llieksegoalkin

Goalki, ránis dego speadjalgeađgi

 

J’s leat čuvges alit čalmmit.

Seamma rátnása oidnen čalmmiidisguin.

 

Sus lea iežas giella, muhto ii dan ane beaivválaččat.

Lean oahppame sániid mat leat su siste.

Veahažiid mielde.

 

Go čanan juoidá sátnái.

Go čanan lihkadusa sátnái.

 

Čuovun jienas muhto,

lea guhkki munno gaskkas.

 

Munno gaskkas lea jietnagaska

jietnagaska

 

Gođđojuvvon ullu lea dego fierbmi

man čađa mearra oidno.


 

Text by Mariko Asai
Translated to Norwegian by Marita Isobel Solberg Sámi by Astrid Solhaug and Siri-Janne Koht